TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

medeniýet ulgamy

Türkmenistan hakynda ygtybarly maglumatlar dünýä jemgyýetçiligine ýetiriler

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wideoaragatnaşyk görnüşde ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny ösdürmäge, habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmäge bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. Döwlet Baştutanymyz ýerine ýetirilen işler barada...

Ýurdumyzyň teatrlaryna täze ýolbaşçylar bellenildi

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Kararlaryna laýyklykda, ýurdumyzyň medeniýet ulgamyna degişli edaralarda, hususan-da teatrlara täze ýolbaşçylar bellenildi. Şeýle hem Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet...