TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

medeni-ynsanperwer gatnaşyklar

Türkmen-Türk gatnaşyklary “Watan”da

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklar täze derejelere çykdy. Okgunly  ösüş depginine eýe bolan türkmen-türk gatnaşyklarynyň has-da ösdürilmegi, dürli medeni we ynsanperwer ugurlarda özara gatnaşyklaryň...