TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

medeni merkezler

Türkmen Lideriniň kitabyna Türkiýede uly gyzyklanma

vepa
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döreden “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitaby okyjylar jegyýetçiliginde giň seslenme döretdi. Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň Beýik Ýüpek...