TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

medeni-köpçülik işleri

Açyk gapylar : Türkmen milli dünýä dilleri instituty

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty 2021—2022-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 23-nji aprelinde we 5-nji...

“Açyk gapylar” güni geçiriler

Ata Watan Eserleri
Indira Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary mekdep bilen tanyşdyrmak maksady bilen, 2020-nji ýylyň...

Türkmen oba hojalyk institutynda «Açyk gapylar» güni geçiriler

Ata Watan Eserleri
Türkmen oba hojalyk instituty 2020-2021-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 16-njy maýynda we 6-njy iýunynda «Açyk gapylar» gününe çagyrýar....

“Açyk gapylar” gününe çagyryş

vepa
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty 2019-njy ýylyň 27-nji aprelinde we 11-nji maýynda sagat 15.00-da 2019 — 2020-nji okuw ýylynda okuwa girmek isleýän ýaşlar...