TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

mebelleri

Täze okuw ýyly: öňüni alyş we zyýansyzlandyryş çäreleri

Baş Redaktor
«Umumybilim edaralarynda 2020 — 2021-nji okuw ýylyna guramaçylykly başlamagyň we okuw-terbiýeçilik işlerini guramagyň wagtlaýyn gözükdirmesine» laýyklykda öňüni alyş we zyýansyzlandyryş çärelerini geçirýär diýlip Türkmenistanyň Saglygy...

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Dr.Döwran Orazgylyjov
Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; şahsy...