TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

<> mebelleri kärendesine hem berer

<> mebelleri kärendesine hem berer

vepa
Mebel önümçiligi we söwdasy bilen meşgullanýan dünýäniň iň uly kompaniýalarynyň biri bolan IKEA ýakyn geljekde mebelleri kärendesine bermegi hem göz öňünde tutýar. Ýöne bu başlangyç,...