TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Mebel

Türkiýäniň eksport harytlarynyň sergisi

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylda Türkmenistanda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň 10-njy sergisini guramak göz öňünde tutulýar. Türkmenistanyň we Türkiýäniň degişli edaralary tarapyndan bu ähmiýet berilýän bu serginiň 2021-nji...

“Trendyol”: Garaşylmadyk arzanladyşlar bolar

Ata Watan Eserleri
Soňky birnäçe günden bäri, tutuş dünýäde söwda ulgamynda uly arzanladyşyň geçiriljek wagtyna sanlyja gün galdy. Dünýäde “Black Friday”diýlip atlandyrylýan, Türkiýede bolsa “Super anna” diýlip atlandyrylan...

<> mebelleri kärendesine hem berer

vepa
Mebel önümçiligi we söwdasy bilen meşgullanýan dünýäniň iň uly kompaniýalarynyň biri bolan IKEA ýakyn geljekde mebelleri kärendesine bermegi hem göz öňünde tutýar. Ýöne bu başlangyç,...