TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

mebel önümçiliginde we gurluşykda ulanylýan agaç we bölüji serişdeleriň ýylda 7200 tonnasyny öndürýän önümçilik

Dokma pudagy üçin möhüm karar

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe dokma senagaty pudagynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de berkitmek, şeýle hem “Türkmenistanyň Dokma...