TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

maýyl

Howa maglumaty: 10-16-njy maý aralygy

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde...

Howa maglumaty: 19-25-nji aprel aralygy

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde...

Howa maglumaty: howalar maýyl bolar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde...

Howa maglumaty: maýyl howalar dowam edýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Ol “Türkmenistan” gazetinde çap...

Howa maglumaty: üýtgäp durýan bulutly howa bolar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Bu maglumat “Türkmenistan” gazetinde...

Howa maglumaty: hepdäniň ahyrynda ýagyş ýagar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Bu baradaky maglumatnama “Tükrmenistan”...

Howa maglumaty: hepdäniň ikinji ýarymynda gar gatyşykly ýagyş ýagar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiya baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Şol maglumat “Türkmenistan” gazetinde...

Howa maglumaty: howalar maýyl bolýar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyn Oba hojaiyk we daşky gurşawy goramak ministrliginin Gidrometeorologiya baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Bu maglumat “Türkmenistan” gazetiniň...

Howa maglumaty: howanyň maýyl bolmagyna garaşylýar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. “Türkmenistan” gazetindäki maglumata görä,...

Şu hepdäniň howa maglumaty: Howanyň gowşamagyna garaşylýar

Ata Watan Eserleri
Siz biziň howa maglumaty sahypamyzda howanyň häzirki ýagdaýy we geljekki 5 günlük howa maglumaty baradaky çaklamalary görüp bilersiňiz. Şonda, Howanyň temperaturasy (°C) bilen bilelikde howanyň...