TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

maý aýynyň 17-sine çenli doly derejede çäklendirmeler başlaýar

Ýaşamak üçin rugsatnama nobatyna çäklendirmäniň täsiri

Ata Watan Eserleri
Mälim bolşy ýaly, Türkiýe Respublikasynda şu günden başlap, maý aýynyň 17-sine çenli doly derejede çäklendirmeler başlaýar. Bu çäklendirmeler käbir ýagdaýlardan daşary ähli daşary ýurtly raýatlar...