TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Maurisio Poçettino

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda dowam...

Poçettino “PSŽ” toparynyň tälimçiligine bellendi

Ata Watan Eserleri
Ozal habar berişimiz ýaly, Fransiýanyň geçen ýylky çempiony “Pari Sen-Žermen” (PSŽ) topary germaniýaly tälimçisi Tomas Tuhel bilen şertnamasyny ýatyrypdy. Şondan soňra bu toparyň täze tälimçisiniň...

Poçettino “PSŽ”-niň täze tälimçisi

“PSŽ” futbol topary ýaňy-ýakynda 2018-nji ýyldan bäri toparyň tälimçi wezipesini ýerine ýetirip gelen Tomas Tuhel bilen hoşlaşypdy. Käbir köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň habar bermegine görä,...