TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Maska

“Bulutlar” filmi üçin howpsyz araçäkli gala görkezilişi

“Disney +” platformasynyň täze filmi bolan “Clouds” ýagny “Bulutlar” filminiň gala görkezilişi Nýu-Ýorkda geçirildi. “Clouds”-bu täze amerikan sazly drama filmi bolup, onuň reźissýory we prodýuseri...

Lukmançylyk agyz-burun örtüklerini (maska) ullanmak

Dr.Döwran Orazgylyjov
Tomsuň ortaky aýy howanyň üýtgemegi we düzümindäki maddalaryň kadadan ýokary bolmagy bilen baglanyşykly tebigy ekzogen täsirini peseltmek maksady bilen, saglygy goraýyş, söwda nokatlarynyň, bazarlaryň, jemgyýetçilik...

Maska arassalaýan enjam

Ata Watan Eserleri
Antalýada orta mekdep okuwçysy Egemen Dogan Janpolat koronawirusy çäreleriniň çäginde öýünde bolanda maskanyň aşa köp ulanylmagynyň öňüni almak üçin ‘sterilizasiýa gutusy’ döretdi. Gutynyň içinde 5...