TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

maşgalasy Sohbet kımler bılen Türkmenistanyň at gazanan artisti Zylyha Kakaýewa bilen söhbetdeşlik

Babamyrat Babaýew: Arzuwyma gowşan dünýäm

Baş Redaktor
Sungat we durmuş söhbetdeşligi Ynsan çagalygyndan haýsam bolsa bir käriň arzuwynda ýaşaýar. Şol arzuwlarynyň amala aşmagy üçin bolsa hereket edýär. Elbetde ähli arzuwlar zehiniň, irginsiz...