TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Mary welaýat

“Açyk gapylar” gününe çagyryş

vepa
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti 2019 — 2020-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 13-nji aprelinde, 11-nji maýynda we...

Türkmenistan:Resmi habarlar

vepa
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hem-de «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň pudagara algy-bergilerini hasaplaşmak we olaryň maliýe ýagdaýyny gowulandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara...