TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

marka

Ilkinji seriýaly elektrik awtoulagyny görkezdi

19-njy aprelde Hytaýyň Şanhaý şäherinde açylan awtoulag sergisinde, ýaponiýanyň awtoulag öndürijisi “Toyota” kompaniýasy özüniň ilkinji seriýaly elektrik awtoulagynyň prezentasiýasyny görkezdi. Bu täze elektrikli awtoulagyň ady...

Milliarderleriň baýlygy 20 göterim ýokarlandy

“Forbes” žurnaly 2020-nji ýylda dünýä ýüzünde 2.200 sany milliarderleriň baýlygy 1,9 trillion dollar artdy diýip habar berýär. Ähli milliarderleriň baýlygy 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende, 9,5...

Näme üçin kompaniýanyň ady “Xiaomi”?

Köp adamlar hytaý markalarynyň atlaryny gülkünç hasaplaýarlar. Bu barada “Xiaomi” kompaniýasynyň baş ýolbaşçysy Leý Szýun, öz söwda markasyna at dakmak bilen baglanyşykly tejribesi hakda aýdyp...

Iň köp aýlykly sungat ussatlary

Dünýäniň iň söýgüli meşhurlarynyň käbirleri, modadan başlap, güýmenje, moda we gözellik ýaly pudaklarda döreden kompaniýalarynda uly üstünlikler gazanyp, telekeçilere öwrülýärler. “OLBG” kompaniýasy markalaryna eýe bolan...

Awtoulag satuwy 11 göterim ýokarlandy

Baş Redaktor
Dünýädäki iň uly awtoulag bazary bolan Hytaýda awtoulag pudagyny täzeden dikeltmek işleri dowam etdirilýär. Şeýle işleriň netijesinde hem Hytaýda awtoulag satuwynyň awgust aýynda satuw 11...