TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

many-mazmuny baý görnüşde hökmany ýagdaýda geçirer.

Türkmenistan Hazar sammitini hökman geçirer

Ata Watan Eserleri
“Merkezi Aziýa we Hazar sebiti döwletleri bilen hoşniýetli goňşuçylyk, dost-doganlyk gatnaşyklaryny berkitmek ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda bolupdy we şeýle bolmagynda galýar” diýip, hormatly Prezidentimiz Ministrler...