TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

manikýur

El we aýak idegleri

Ata Watan Eserleri
Ellerimiz we aýaklarymyz tutuş bedenimiz ýaly hünär aladasyna mätäç. Saglygymyz we estetiki görnüşimiz üçin örän möhüm bolan el we aýak idegleri steril şertlerde dogry tehnika...

Şahsy ideg näme, nähili dogry edilmeli?

Şahsy idegimiz jemgyýetdäki ornumyza, sosial gurşawymyz bilen gatnaşyklarymyza we saglygymyza ep-esli derejede täsir edýän hadysadyr. Käwagt, gündelik durmuşyň kynçylyklarynda, özümiz üçin wagt sarp edip bilmeýäris....