TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Mango miwesi

Mango miwesi

Mango miwesiniň watany Hindistan hasaplanylýar. Ol Hindistanyň, Päkistanyň we Filippinleriň milli miwesidir. Häzirki wagtda mango agaçlary tropiki we subtropiki howa şertlerinde, Amerikada, Aziýada we Awstraliýada...