TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Mälim bolşy ýaly

Pariž-2024: şygary we biletleriň bahasy belli boldy

Ata Watan Eserleri
Mälim bolşy ýaly, dünýäniň iň abraýly sport ýaryşy hasaplanýan we 4 ýylda bir gezke geçirilýän tomusky Olimpiýa oýunlary 2024-nji ýylda Fransiýanyň Pariž şäherinde geçirilýär. Pariž...

Bir hoşa üzüm 10,7 müň dollar

Mälim bolşy ýaly, Ýaponiýa dürli bakja önümleriniň we miweleriň ilkinji hasylynyň gymmat bahadan satylýan ýurdudyr. “NHK” teleýaýlymyň beren maglumatyna görä, ýurduň  merkezi bölegindäki Isikawa prefekturasynda...

Türkmenistanyň parlament wekiliýeti Azerbaýjanda gepleşikler geçirdi

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň wekiliýeti Goşulyşmazlyk Hereketiniň Parlament torunyň duşuşygyna gatnaşmak üçin Azerbaýjanda saparda boldular. Türkmenistanyň wekiliýeti Bakuda...

Türkmenistan Owganystanda demirýoluň gurluşygyny alyp barar

Ata Watan Eserleri
“Türkmendemirýollary” agentliginiň we Owganystanyň Demirýollar guramasynyň arasynda gol çekilen Ylalaşyga laýyklykda, 2022-nji ýylyň 5-nji iýunynda Türkmenistanyň demirýolçulary we bilermenleri Akina şäherine Akina-Andhoý demirýolunyň gurluşygyny dowam...

Aşgabat-Moskwa uçar gatnawynyň biletleriniň satuwy barada

Mälim bolşy ýaly, düýn “Türkmenistan” awiakompaniýasy tarapyndan 11-nji maýdan 13-nji maýa geçirilen Aşgabat-Moskwa ugry boýunça ýörite uçar gatnawy barada habar beripdik. Bu habar Russiýa Federasiýasynyň...

Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy geçiriler

Mälim bolşy ýaly, 12-13-nji maýda paýtagtymyzda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy hem-de zenanlaryň dialogy geçiriler. Bu möhüm ähmiýetli çärelere Russiýadan, sebitiň ýurtlaryndan...