TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

maldarçylyk pudagy

Maldarçylyk barada täze okuw gollanmasy çapdan çykdy

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň alym, professor mugallymlarynyň köpýyllyk ylmy gözlegleriniň netijesini özünde jemleýän we ýokary okuw mekdepleri üçin niýetlenilen «Maldarçylygyň tohumçylyk işi we...