TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

makul krossword

Irregular verbs ýa-da Nädogry Işlikler : Makul Sözlük

Baş Redaktor
Iňlis dilinde 200-e golaý Irregular verbs-ler  ýagny  Nädogry Işlikler bar. Iňlis dilini  gyzykly we aňsat öwrenmek üçin online platform bolup durýan Makul Sözlük Platformy Size...

Sowgatly Atavatan Krossword bäsleşigine gatnaşmak üçin agza bolmak

Baş Redaktor
Mälim bolşy ýaly ertir, has tagygy 13.05.2021 senesinde sagat 15:00-de Sowgatly Atavatan Krossword bäsleşigini geçirýäris. Bäsleşik online teripde geçirilýär we soraglar sagat 15:00-de elýeterli bolar....

Sowgatly online Krossword bäsleşigi yglan ediler

Baş Redaktor
Ýakynda sowgatly Atavatan Krossword bäsleşigi yglan ediler. Mälim bolşy www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň Intellektual kiçi sahypasy hereket edýär we bu kiçi sahypa birnäçe bölümleri özünde jemleýär. Applikasiýamyzy...

“Oýunly Sözlük”: Iňlis dilini gyzykly öwreniň

Ata Watan Eserleri
Iňlis dilini öwrenmek isleýänler üçin esasy platformlaryň birine öwrülip barýan “Makul Sözlügiň” ýene bir aýratynlygyny Size ýetirmek isleýäris.  “Makul Sözlük” çagalar üçin täze bölümi-“Oýunly Sözlügi”...

“Makul Puzzle” : Wagtyňyzy peýdaly we gyzykly geçiriň!

Baş Redaktor
Onlaýn oýun oýnamak käbir ýagdaýda wagtyňy biderek sarp etmek, esasan hem ýaşlary özlerini geljege taýýarlan wagtynda ösüş ýagdaýyna zyýan ýetirip biler. Emma  käbir onlaýn oýunlar ...