TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

Talyp-2022:S.A.Nyýazow adyndaky Mary lukmançylyk orta okuw mekdebi

Ata Watan Eserleri
S.A.Nyýazow adyndaky Mary lukmançylyk orta okuw mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: I. Býu­jet esa­syn­da: 1. Şe­pa­gat­çy­lyk işi. II. Tö­leg­li...

Türkiýede talyp haklary üçin resminamalary kabul edişlik başlaýar

Ata Watan Eserleri
Türkiýe Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim almak isleýän daşary ýurtly talyplara talyp haky mümkinçiligi döredilýär. Türkiýe, dünýäniň dürli künjeklerinden gelen daşary ýurtly talyplar üçin “Türkiýe...

Ýylyň şygaryna bagyşlanan maslahat

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýyly “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýip yglan edilmegi mynasybetli Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň mejlisler jaýynda, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de...

Söýgi – durmuşyň özeni : “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň https://www.atavatan-turkmenistan.com/  saýtynyň döredijilik topary Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginiň täze tapgyryny yglan edýär. Kalby ylhamdan...

Täze döredijilik bäsleşigi ýakynda yglan ediler

Baş Redaktor
Döredijilik bilen meşgullanýanlar bilen bir hatarda giň okyjylar köpçüliginde hem gyzyklanma döredip başlan “Ata Watan Eserleri”  döredijilik bäsleşiginiň täze tapgyry ýakynda yglan ediler. “Atavatan Türkmenistan”...

Dokuz Eylül Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Dr.Döwran Orazgylyjov
Dokuz Eylül uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Sanawda bolan bu Uniwersitet Türkiýäniň iň ajaýyp we owadan şäheri bolan Izmir...

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi: Tıp, Dış Hekimliği, Eczacılık ve Mühendislik

Dr.Döwran Orazgylyjov
İstanbul’da Tıp Fakültesi ve Dış hekimliği fakültesinde eğitim almak isteyen Türkmenistanlı öğrenciler İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesine başvurabilirler. Türkmenistan’dan gelerek Türkiye’de eğitim almak isteyen öğrencilere eğitim...

«Atavatan Türkmenistan» Türkmen metbugatynda

Dr.Döwran Orazgylyjov
Mälim bolşy ýaly, 5-nji maýda Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Başlangyç hünär okuw mekdebinde «Açyk gapylar» güni geçirildi. Dabara bu mekdepde guralan...

Şaşka ýaryşy metbugatda orun aldy

«Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň hem-de «Makul hyzmat» terjime merkeziniň ýakyndan ýardam bermeginde şu ýylyň 29-njy aprelinde žurnalistleriň arasynda geçirilen şaşka ýaryşy metbugat sahypalarynda giňden beýan...

YouTube – da goýlan ilkinji wideo 15 ýyl boldy

Ata Watan Eserleri
YouTube dünýäde wideo paýlaşmak üçin iň amatly platformalarynyň biridir. Onuň döredilenine köp wagt geçmedik hem bolsa ol dünýäde meşhurlyk gazanmagy başardy. Aslynda YouTube platformasy 2005-nji...