TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Maksat Taganow

Orazgül Gurdowa: “Teatr – bu meniň durmuşym”

Baş Redaktor
Ozalky wagtda danalaryň biri şeýle jümläni aýdyp geçipdir: “Halkyň geçmişini biljek bolsaň muzeýine syýahat et, geljegini bilesiň gelse, mekdeplerine aýlan, häzirki durmuşy bilen gyzyklansaň teatrlaryna...

Muhammetguly Kasymow: “Arzuwlarymyň amala aşan ýeri – teatr”

Baş Redaktor
Sungat ýoly muşakgatly, miwesi datly hünärleriň biri hasaplanýar. Munda arman-ýadaman uzak ýyllar zähmet çekiberseň, halkyň içinde abraýyň, mertebäň, hormatyň hem artyberýär. Biz hem şeýle sylag-hormatly...

“Redmi 10” smartfonlarynyň aýratynlyklary habar berildi

“Redmi 10″ smartfonynyň öň tarapynda 6.5 ” ululygyndaky FullHD+ durulykdaky 90 Hz täzelenme tizligine eýe bolan ekran ýerleşer. “Xiaomi” şereketi bu akylly telefonda “MediaTek Helio...

Täze oýun telefony: “Xiaomi Black Shark 5”

Akylly telefon bazarynyň iň möhüm şereketleriniň biri bolan “Xiaomi” oýun telefonlaryny öndümli öndürýär. “Black Shark 4” modelini geçen mart aýynda tanyşdyran şereket indi “Black Shark...

Ine, “Huawei” şereketiniň täze elektrikli ulagy

Ata Watan Eserleri
“Huawei” şereketiniň 3 sany ulag öndüriji şereket: “BAIC”, “GAC Aian” we “Changan Automobile” bilen şertnama baglaşandyklary geçen aýlarda mälim bolupdy. Şereket häzirki wagtda “BAIC” bilen...

“Samsung Galaxy S22” we hereketli kamera

“Samsung” şereketi öňümizdäki ýylda “Samsung Galaxy S22” telefon seriýasyny tanyşdyrmaga taýýarlanýar. “Samsung” şereketi ýaňy-ýakynda hereketli kamera sensorlaryna eýe bolan täze “Galaxy” telefonlaryny öndürmek üçin patent...

“Redmi Note 8 2021”

Şu ýylyň maý aýynda “Xiaomi” şereketi bütin dünýäde “Redmi Note 8” telefonynyň 25 milliondan köp satylandygyny mälim etdi. Şereket bu satyşy gutlamak üçin “Redmi Note...

“Apple Car” üçin ýene bir ädim

Bilşimiz ýaly, tehnologiýa dünýäsiniň meşhur şereketleriniň biri bolan “Apple” şereketi elektrikli ulag öndürmek isleýär. Munuň üçin şereket birnäçe firmalar bilen görüşýär. Ulag üçin gerekli bolan...

Ady ýüreklere ýazylan şahyr

Şahyr öz ýazan eserleri bilen adamlaryň ýüreginde, halkyň taryhynda baky orun alýar. Bu ol şahyra goýulýan hormatyň, sarpanyň nyşany bolup durýar. Elbetde, özüni “şahyr” diýip...

“Huawei Nova 8 SE Vitality Edition”

“Huawei” şereketiniň “Nova 8 SE Vitality Edition” atly telefony güýçli batareýa we 48 megapiksellik esasy sensorly esasy kamera bilen üpjün edilipdir. Telefonda 2400×1080 piksel durulygynda...