TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Makaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde geçirilen bije çekişlik

Türkmenistanyň Aziýa Kubogy-2024-däki garşydaşlary belli boldy

Türkmenistanyň futbol boýunça 23 ýaşa çenli ýaşlar ýygyndysy Aziýanyň kubogy ― 2024-iň saýlama tapgyrynyň “K” toparçasynda Indoneziýanyň hem-de Hytaý Taýpeýiniň ýygyndy toparlary bilen duşuşar. Bu barada Makaýziýanyň...