TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Magtymguly Garlyýew

Jumamuhammet Akgaýew :Tara öwrülen ömür

Baş Redaktor
Ýaşlarymyzyň  kämil ahlakly belent şahsyýetler bolup ýetişmekleri üçin medeniýet we döredijilik işgärleriniň uly ornunyň bar. Bizem şeýle jogapkärçiligi duýup zähmet çekýän halypa aýdymçylaryň biri, Aşgabat...

Daşoguzly Täjigül Meläýewa 105 ýaşady

Ata Watan Eserleri
Gurbansoltan eje adyndaky şäheriň ýaşaýjysy Täjigül Meläýewa 105 ýaşy arka atdy ― diýip, «Daşoguz habarlary» gazeti ýazýar. Neşirde aýdylyşy ýaly, ol oba goňşulary, ýakyn garyndaşlary...