Tag : Magtymguly adyndaky  Halkara baýragynyň eýesi Allaberdi Haýydow Doglan gününiň 85 ýyllygyna

ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Medeniýet bilen ykbaldaş ömür :Bägül Nurmyradowa

Baş Redaktor
 Men dünýäniň ýadynda galýan ynsan ömürleri barada pikire çümenimde, näme üçindir, “Ömür arabasy” atly liriki eserimden şeýle ýazgylar aňymda janlandy: “Dünýä   hiç tükenmez äpet bir...