Tag : Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň eýesi. Kerim Gurbannepesow ilkinji jahan urşunyň kynçylykly ýyllarynda olaryň maşgalasy Tejene göçüp barýar. Geljekki şahyr Tejende ýaşan ýyllary “Zarpçy”