TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

maglumatlar

Terjime etmek funksiýasyny kämilleşdirdi

“Yandex.Browser” daşary ýurt dilindäki sahypalary terjime etmek funksiýasyny has hem kämilleşdirdi. Indi bolsa olar diňe sahypalardaky adaty teksti terjime etmän, eýsem suratda görkezilen teksti hem...

Iň köp aýlykly sungat ussatlary

Dünýäniň iň söýgüli meşhurlarynyň käbirleri, modadan başlap, güýmenje, moda we gözellik ýaly pudaklarda döreden kompaniýalarynda uly üstünlikler gazanyp, telekeçilere öwrülýärler. “OLBG” kompaniýasy markalaryna eýe bolan...

“Skoda”-nyň täze ulagy

Ýakynda käbir maglumatlary bilen tanyşdyrylan «Skoda Enyaq» awtoulagy daşky dizaýny bilen hemmeleriň ünsüni özüne çekýär. Bu awtoulag kompaniýanyň 1-nji sentýabrda tanyşdyrmak isleýän ilkinji elektrik awtoulagydyr....

Futbol çempionatlarynyň daşary ýurtly tälimçileri

Sport gözleg merkezi (CIES) tarapyndan daşary ýurtlaryň milli futbol çempionatlarynda işleýän tälimçileriň sanawy düzüldi. Maglumatlar şu ýylyň iýun aýynyň birinji gününe çenli döwri öz içine...

Kitap görnüşinde ýasalan telefon

Geçen güýzde, Microsoft kompaniýasy iki ekranly kitap görnüşinde öndürilen “Surface Duo” akylly telefony ýaly birnäçe täze enjam hödürledi. Ilkibaşda “Surface Duo” -nyň diňe 2020-nji ýylyň...

Antraktidada ot gögerýär

Ata Watan Eserleri
Ýer ýüzünde howanyň global maýlamagy Antraktidanyň garlyklarynda ýaşyl suw otlarynyň peýda bolmagyna getirdi. Bu barada «Science Daily» neşiri habar berýär. Maglumatlarda aýdylyşy ýaly, Kembrij uniwersitetiniň...

Hemilton “Formula 1” ýaryşlarynyň iň güýçli sürüjisi hasaplanýar

Ata Watan Eserleri
«Formula 1» ýaryşlarynda çykyş edýän «Alfa Tauri» toparynyň türgeni Daniil Kwýat häzirki wagtda bu ýaryşda iň ökde türgeniň 6 gezek çempion bolan Lýus Hemiltondygyny belläp...