TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Madagaskar

100 ýyldan soň peýda bolan jandar

Ata Watan Eserleri
Ýitip barýan hajjyklar maşgalasyna degişli hameleon görnüşli jandar 100 ýyldan soňra täzeden peýda boldy. Madagaskar adasyny öwrenýän gözleg topary, soňky gezek bir asyr mundan ozal...

Öňdebaryjy Kowuslar kimler

Ata Watan Eserleri
Umumy häsiýetnama  Kowus (Keman 23.11—21.12) döredijilikli, erkli ýyldyzdyr.  Halaýan reňki mawy. Üstünlik getirýän daşy — topaz. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar “liderler”. Elmydama öwrenmeklige ymtylýar, hereketli...

Fransuz dili barada gyzykly maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Fransuz dili diňe bir Fransiýanyň resmi dili bolman, eýsem Monakoda, Lýuksemburgda, Belgiýada, Madagaskarda we Afrikanyň käbir ýurtlarynda resmi dilleriň biridir. Olaryň köpüsi Fransiýanyň öňki koloniýalary...