TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Lusçeriň reňk testi

Reňkleriň adama täsiri

Ata Watan Eserleri
 Durmuşda üstünlik gazanmagyň esasy syry kesgitlenen maksatlara baglydyr. Bir maksat goýup, soň bu maksada ýetmek üçin hyjuwly  pikirlenip, kem-kemden oňa tarap hereket edýäris.  Bu gaty...