TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

lukmançylykda

Dünýädäki iň gymmat ys beriji

Ata Watan Eserleri
Dünýäniň iň ýakymly ys berijisi “Şafran” seýfda saklanylýar. Türkiýäniň Samsun şäherinde eýýäm 40 ýyl dowamynda ösümlikler bilen meşgullanyp gelýän Taýar Çalyk bu ýakymly ys berijisi...

Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany

Ata Watan Eserleri
Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen yglan edilen “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda Garaşsyz Watanymyz gün-günden gülleýär, gül açýar. Türkmen halkynyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylan 1995-nji...