TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

lukmançylyk

Ýokary okuw mekdepleri : 14 müň 337 talyp

Türkmenistanyň ýokary okuw we orta hünär okuw mekdeplerine resminamalary kabul etmek başlandy. Türkmenistan boýunça ähli ýokary okuw jaýlarynyň sanawy we olara resminamalar tabşyrmak boýunça gerekli...

Uçar ýolagçylary üçin täze düzgün

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň Türkhowaýollary (THY) awiasiýa kompaniýasynyň esasy maksady ýolagçylaryň sagdyn bolmagyndan ybarat. Şonuň üçin içerki gatnawlarda bilet almak işleri “Durmuş öýe laýyk gelýär” (HES) şygary bilen...

Ykjam telefonlaryňyzy arassalap duruň!

Ata Watan Eserleri
Tehnologiýalaryň ösen döwründe iň köp ulanylýan şahsy enjam ykjam telefonlardyr. Dünýä lukmançylygy käbir wiruslaryň we ýokanç keselleriň telefonlar arkaly hem ýokuşyp biljekdigini aýdýarlar. Şonuň üçin...

Aspirantura kabul etmegň tertibi

vepa
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2008-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda çykaran 9378 belgili Karary bilen tassyklanan “Türkmenistanda ylmy işgärleri taýýarlamak hakynda Düzgünnama” laýyklykda, aspirantura ýokary bilimli, azyndan...