TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

lukmançylyk ylmy

Kitap Geçeni, Geljegi Öwredýän Dana

Hakykatdan-da kitap geçeni, geljegi öwredýän danadyr. Sebäbi kitap okamak aňyňyzy ösdürer. Lukmançylyk ylmy – barlag işleriniň berýän maglumatlaryna görä köp keselleriň başlangyjy bedeniň hereketsizliginden, sagdyn...

Rahatlyk berýän miweler

Ata Watan Eserleri
Miweleri dilimlemek işiniň tersine görkezilýän görnüşleri Internetde «Tersine terapiýa» ady bilen meşhur boldy. Çünki şeýle wideogörnüşleriň adamlary rahatlandyrýandygyny lukmançylyk ylmy subut etdi. Hut, şonuň üçin...

Bir kemsiz gan damarlary

vepa
Bilim dünýäsine nobatdaky hoş habar lukmançylyk ylmynyň alymlaryndan geldi. Olar lukmançylyk gaplarynda ynsan ömrüni köp dertden halas edip biljek kämil gan damarlaryny emele getirdiler....