TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

lukman

Söýgi hakda oýlanmalar

“Yşk eser etmese, ýanmaz çyraglar, Yşka düşse  , guşlar eňrär, gurt aglar, Egiler haýbatly , kuwwatly daglar, Daşlar erip, çeke bilmez bu derdi” Magtymguly-Pyragy. “Söýgisiz...

Ömürlik mugt awiapetek

16-njy sentýabrda Müsüriň “EgyptAir” awiakompaniýasy Kair-London ugry boýunça amala aşyrýan gatnawynda adatdna daşary ýagdýa bolup geçdi. Gyssagly uçary Germaniýanyň Mýunhen şäherinde gondurmaly boldular. Munuň sebäbi...

Hiç Haçan Ýeke Naharlanmaň

vepa
Keýt Ferrassiniň "Hiç haçan ýeke naharlanmaň" eseri "Biznes reklama" gazetinde dowamly çap edildi. Terjime eden Seýitmyrat Geldiýew. Türkmen okyjylaryň arasynda bu esere bolan uly gyzyklanmany...