TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Luiswil Muhammet Aly halkara howa menzili

Kentaki howa menziline Muhammet Alynyň ady dakylar

vepa
Sport dünýäsinde «Ähli döwürleriň ussady» diýlip tanalýan, 2016-njy ýylda 74 ýaşynyň içinde aradan çykan, ady rowaýata öwrülen boksçy Muhammet Alynyň ady doglan ýerindäki howa menzilinde...