TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

London

Zendaýanyň mum heýkeli ýasaldy

Ata Watan Eserleri
Meşhur aýdymçy we aktrisa Zendaýanyň mum heýkeli, Amerikadan soň indi Londondaky “Madame Tussauds” muzeýi üçin ýasaldy. Amerikaly aktrisa we aýdymçy Zendaýanyň mum heýkeli, bir-birinden meşhur...

Dünýädäki iň uly kesilen göwher “Enigma” sergide görkezilýär

Ata Watan Eserleri
Dünýädäki iň uly kesilen göwher, Birleşen Arap Emirlikleriniň (BAE) Dubaý şäherinde sergä çykyp başlady. 555.55 karatlyk “Enigma” gara göwheri, “Sotheby’s” -iň auksion öýünde 5 million...

“Ýewro-2020” Angliýada koronawirusyň ýaýramagyna sebäpkärmi?

Angliýada çap edilýän “The Times” neşiri angilýaly lukmanlaryň futbol boýunça “Ýewro-2020” çempionaty final tapgyrynyň  Londonda geçirilmegi koronawirusyň tutuş döwlet boýunça giňden ýaýramagynda “özüne mahsus ýagdaýda...

Köp milliard ýyllyk meteorit

Soňky 30 ýyldan bäri Beýik Britaniýada ilkinji gezek meteroit tapyldy. Bu asman jisimi 28-nji fewralda Anliýanyň meýdanyna düşüpdir. Alymlar we ýaşaýjylar meteoriti tapmak üçin gözlege...

Ronaldonyň telekeçilik işleri

Dünýäde ýyldyz futbolçylar futbol sportunda diýseň uly baýraklara mynasyp bolýarlar. Muňa mysal edip häzirki wagtda dünýäniň iň güýçli hüjümçileri Kristiano  Ronaldo we Lionel Messi eýýäm...

Medwedew dünýäniň iň gowy tennisçisini ýeňdi

London şäherinde tennis boýunça “ATP” ýaryşynyň ikinji tapgyrynda russiýaly türgen Daniil Medwedew bilen dünýä belli, birinji derejeli raketka hasaplanylýan serbiýaly Nowak Jokowiç garşylaşdylar. Bu oýunda...

Ýokary tizlikli täze uçar

“Boom” kompaniýasy täze ýokary derejeli uçar modelini hödürledi. 88 ýolagçyny kabul etjek döwrebap model 2021-nji ýylda ilkinji uçuşyny amala aşyrar. Döwrebap uçar Nýu-Ýorkdan London şäherine...

Ömürlik mugt awiapetek

16-njy sentýabrda Müsüriň “EgyptAir” awiakompaniýasy Kair-London ugry boýunça amala aşyrýan gatnawynda adatdna daşary ýagdýa bolup geçdi. Gyssagly uçary Germaniýanyň Mýunhen şäherinde gondurmaly boldular. Munuň sebäbi...

Ýylyň syýahatçylyk üçin iň gowy ýerleri

vepa
Dünýäniň iri syýahatçylyk kompaniýalarynyň gatnaşmagynda 2019-njy ýylyň iň gowy syýahatçylyk nokatlarynyň sanawy düzüldi. Bu sanawda Ýewropanyň üç şäheri ― London, PariŽ we Rim ilkinji üç...

5G tizlik aprelde geler

vepa
«Samsung» kompaniýasynyň 5G tizlikde işleýän internet mümkinçiligi boljak telefonlarynyň mart aýynda çykmagyna garaşylýardy. Ýöne köstsüz, tankyt gelmejek tehnologiýany hödürlemek üçin kompaniýa ýene birnäçe hepde garaşmagy...