TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Liwerpulyň” öňki tälimçisi

“Liwerpul” çempionlyk kubogy gowşurylar

“Liwerpul” toparyň futbolçylary 22-nji iýulda “Çelsi” topary bilen geçiriljek duşuşykdan soňra “Premýer-liganyň” kubogy bilen sylaglanar. Metbugat gulluklarynyň habar bermegine görä, baýrak gowşurylyş dabarasy Anfild stadionynda...