TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Lionel Messili Argentina

Ýewropanyň we Günorta Amerikanyň çempionlary duşuşar

Ýewropanyň hem-de Günorta Amerikanyň futbol düzümleriniň arasynda dostluk we özara kömek baradaky ylalaşyga gol çekildi. Öňümizdäki 6 ýyl üçin göz öňünde tutulan özara düşünişmek hakyndaky...