TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Limonyň adam bedenine edýän täsiri.

Limonyň adam bedenine edýän täsiri

Ata Watan Eserleri
Limon örän peýdaly miweleriň biridir. Limon diňe iýmitlik peýdasy bolman, eýsem,  bedenimize hem täsiri uludyr. Tenimizi ýagtyldar: Solgun ýüzüňiz bar bolsa, säher bilen ýüzüňizi ýuwaňyzda...