TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Leonardo Torres Kwewedo iň ýönekeý küşt oýunlary

 Emeli añyñ döreýiş taryhy we şu güni

Häzirki wagtda emeli añ diňe bir IT pudagynda däl, eýsem adam işjeňliginiň beýleki köp ugurlarynda,esasanam ösüşiň iň geljegi uly ugurlaryndan biri hasaplanýar. Hususan-da, emeli añ...