TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki «Mirap» we «Jennet» hem-de Darganata etrabyndaky «Gazojak»