TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň Farap şäherinde “Çagalar dünýäsi” çagalar medeni-dynç alyş merkeziniň açylyş dabarasy boldy.

“Çagalar dünýäsi” çagalar medeni-dynç alyş merkezi açyldy

Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň Farap şäherinde “Çagalar dünýäsi” çagalar medeni-dynç alyş merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Amyderýanyň sag kenarynda ýerleşýän Farap etraby hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen...