TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Lasio

“Milan” 72 ýyllyk rekordy gaýtalady

Futbol äleminde öz adyny taryha altyn harplary bilen ýazdyrdan “Milan” futbol topary Italiýanyň “Seriýa A” çempionatynyň 14-nji tapgyrynda “Lasio” futbol topary bilen garşylaşdylar. Öz meýdançasynda...

Çempionlar ligasy: “Barselona – PSŽ”

Şu gün UEFA guramasynyň Nýon şäherinde ýerleşýän ştab-kwartirasynda, Çempionlar ligasynyň 1/8  final tapgyryna çykan toparlaryň nobatdaky gezek bijeleri çekildi. Bu bije çekilişige toparlaýyn tapgyryň 8...

Çempionlar ligasy: zenan eminiň eminlik eden ilkinji duşuşygy, Ronaldonyň 750-nji goly

Ata Watan Eserleri
Çempionlar ligasynyň 5-nji tapgyry düýn tamamlandy. Käbir toparlarda eýýäm pleý-off tapgyryna çykan toparlaryň ady belli boldy, ýöne beýleki toparlarda bolsa entägem çekeleşikli ýagdaýlar dowam edip...

Ýewropa futbolyna syn: “Realyň” ýeňlişi, “Ýuwentusyň” ýeňip bilmezligi, “Bawariýanyň” ynamly ýeňişleri

Futbol äleminde geçen hepdede öňdebaryjy çempionatlarda geçirilen duşuşyklar barada ýurdumyzyň futbol janköýerlerine gysgaça syn bermegi makul bildik. Hepdäniň başyny Angliýanyň “Premýer liga” çempionatyndan başlaýarys. “Premýer...