TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Ladybird” – ekinleriň ösüş ýagdaýyna gözegçilik edýän robotdyr

“Ladybird” – ekinleriň ösüş ýagdaýyna gözegçilik edýän robotdyr

Oba senagat toplumynyň esasy düzüm bölegi bolup durýan oba hojalyk pudagynyň ykdysady netijeliligini ýokarlandyrmak, ekinlerden alynýan hasylyň möçberini hem-de mallaryň önümliligini artdyrmak öňde goýulan esasy...