TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

laboratoriýa

Sanjym dünýä ýaýrap başlady

Ata Watan Eserleri
Koronawirus keseline garşy döredilen sanjymlar synaglaryny üstünlikli tamamlap, laboratoriýalardan dürli ýurtlara goýberilip başlandy. Sanjymy ilkinjiler bolup ABŞ-nyň, Beýik Britaniýanyň we Ysraýylyň ýaşaýjylary sanjym etdirdiler. Ysraýylyň...

Koronawirus üçin tebigy bejeriş – buýan köki

Ata Watan Eserleri
“BioRxiv” kitaphanasynda neşir edilen gözlegiň netijesine görä, Germaniýanyň Essen uniwersitet hassahanasynyň alymlary laboratoriýa gözlegleri üçin 8 mg/ml buýan köküniň şerbetini taýýarladylar. Soňra dürli dozalarda (0,002-den...

Türkmen metbugatynda- 05.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy – 2018-nji ýyl», (TDH) 2. Jemgyýetçilik habarlary: «Köýtendagyň gowaklary», Jora Rahmanow, geografiýa ylymlarynyň kandidaty,...