TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Küşt

Wişwanatan Anand Özbegistanda geçiriljek halkara ýaryşa gatnaşar

Küşt boýunça dünýä çempiony Wişwanatan Anand «Zakovat-Gambit» küşt ýaryşyna gatnaşar. Anand ýaryşa gatnaşmak isleýänleri hasaba alynmaga çagyrdy. Ol: «Tiz arada  Daşkentde uly küşt ýaryşy ― «Zakovat-Gambit» bolup geçer. Sizem sanawdan...

“Çempionlar liga” duşuşyklarynyň gyzykly wakalary

Ata Watan Eserleri
“PSŽ” öz öýünde utuldy Fransiýanyň “PSŽ” topary “H “topaçasyndaky gijeki oýunda iňlis topary “Mançester Ýunaýtedden” 2-1 hasabynda ýeňildi. “Başakşehir” gowy oýun görkezdi, ýöne 4 minutda...

Ýusupow Rauf :Ikinji gezek Türkmenistanyň çempiony

Ata Watan Eserleri
Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň we Türkmenistanyň Küşt federasiýasynyň ýyllyk meýilnamasy esasynda paýtagtymyzda ýerleşýän Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we...

Bill Gates barada “Microsoft Word” bilen ýazmak

Ata Watan Eserleri
“Facebook” kompaniýasynyň esaslandyryjysy barada ýazan “kitap seljermämiziň” gyzyklanma döredendigini nazarda tutup, kitap baradaky täze seljerme işlerini dowam etdirmegi makul bildik. Bu gezek gürrüň Bill Gates...