TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

krossword

Krosswordyñ döreýiş taryhy

Ata Watan Eserleri
Krossword (iñlis dilinde “kross” – kesişme we “word” – söz) iñ köp ýaýran tapmaçalaryñ biridir. Häzirki wagtda olaryñ birnäçe görnüşi bar. Ilkinji krosswordlaryñ gadymy döwürlerde...

Sowgatlar Size garaşýar: “Atavatan Krossword”

Baş Redaktor
Türkmen we Iňlis dillerinde gepleýän, ilkinji sesli “Akylly sözlük-Makul Sözlük” Applikasiýasynyň hemaýatkärliginde geçirilýän “Sowgatly Atavatan Krossword” bäsleşigi 21.07.2021 senesinde sagat 17:00-da başlanýar. Bäsleşige gatnaşmak üçin...

Krossword bäsleşigiň ýeňijileri : Atavatan Krossword

Baş Redaktor
Düýn has takygy 13.05.2021 senesinde sagat 15:00-de “Sowgatly Atavatan Krossword” bäsleşigini yglan edipdik. Bäsleşige ýüzlerçe agza gatnaşdy we şol agza bolanlaryň köp sanlysy jogaplaryň 90...

Täze Hyzmat: Makul Krosswordly Sözlük

Baş Redaktor
“Makul Sözlük” özüniň täze hyzmatyny, krosswordly sözlügini hödürleýär. Türkmen we Iňlis dillerinde jemi 15000 gowrak baş sözi özünde jemleýän “Makul Sözlük” (sözlügi ulanmak üçin şu...

«New Yorker» žurnaly onlaýn krosswordlary hödürleýär

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda dünýäde sanly ulgamyň barha ösdürilýändigini göz öňüne tutup, «New Yorker» amerikan žurnaly onlaýn şekilde krosswordlary okyjylaryna hödürleýär. Onda diňe bir ýeke bolup däl-de...