TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kriştiano Ronaldo

“Instagram”-yň täze şa zenany boldy

Ata Watan Eserleri
Iň ýaş özbaşdak milliarderleriň (Öz-özüni ýasaýan milliarder) sanawynda duran Kylie Jenner täze ada eýe boldy. Hakyky şow ýyldyzyndan işewür zenana geçen “Kylie Cosmetics” -iň eýesi,...

«Coca Cola» jogap berdi…

«Coca Cola»  kompaniýasy Portugaliýanyň ýygyndysynyň kapitany Kriştiano Ronaldonyň Wengriýa bilen oýundan öňki  (3-0)geçirilen metbugat maslahatynda gazly suwly çüýşeleri bir gyra süýşürip goýmagy bilen bagly pikirlerini...

Messisiz we Ronaldosyz Çempionlar ligasy

UEFA-nyň Çempionlar ligasynda dünýäniň iň güýçli futbolçylary şowsuzlyga uçrady. Ilkibaşda Kristiano Ronaldonyň “Ýuwentus” topary 1/4 final tapgyryna çykmagy başarmady. Soňra Lionel Messili “Barselona” topary ozalky...

Çempionlar ligasy: Ronaldonyň şowsuzlygy, Holandyň üstünligi

UEFA-nyň Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynyň jogap duşuşyklary geçirildi. Italiýanyň “Ýuwentus” topary öz meýdançasynda Portugaliýanyň “Porto” toparyny kabul etdi. Germaniýanyň “Borussiýa Dortmund” topary Ispaniýanyň “Sewilýa” topary...

Ronaldonyň ýene-de bir üstünligi

Italiýanyň “Ýuwentus” toparynyň portugaliýaly hüjümçisi Kristiano Ronaldo tapawutlanmak babatynda ýene-de bir üstünlige eýe boldy. Italiýanyň “Seriýa A”çempionatynyň 25-nji tapgyrynda “Ýuwentus” topary “Ýuwentus Stadium” stadionynda “Spezia”...

Ronaldonyň telekeçilik işleri

Dünýäde ýyldyz futbolçylar futbol sportunda diýseň uly baýraklara mynasyp bolýarlar. Muňa mysal edip häzirki wagtda dünýäniň iň güýçli hüjümçileri Kristiano  Ronaldo we Lionel Messi eýýäm...

«Inter» çempionlyga ýakynlaşýar

Düýn Italiýanyň «Seria A» çempionatynda «Inter» we «Genoa» topary bilen duşuşyk geçirdi. «Genoa» toparyny öz öýünde kabul eden «Inter» myhman topary 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy....

XXI asyryň iň köp duşuşyk geçiren futbolçysy

Halkara futbol taryhy we statistika federasiýasy (IFFHS) XXI asyrda iň köp duşuşyk geçiren oýunçylaryň sanawyny düzdi. “Ýuwentus” toparynyň hüjümçisi Kristiano Ronaldo 21-nji asyrda 1000-den gowrak...

Ronaldo jemgyýetçilik torunda birinji orunda

Dünýä belli futbolçy Kristiano Ronaldo 3 sany tapawutly jemgyýetçilik tory boýunça abunaçylarynyň sany babatda 500 milliona ýeten ilkinjileriň biri boldy. Häzirki wagtda “Ýuwentus” toparynda çykyş...

Italiýanyň Kubogynyň finaly: “Ýuwentus” – “Atalanta”

Ata Watan Eserleri
Italiýanyň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşy ahyrlap barýar. Final duşuşygynda oýnajak toparlar belli boldy. Kubogyň ilkinji finalçysy Kristiano Ronaldoly “Ýuwentus” topary boldy. Bu topar ýarym finalda...