TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

krahmal

Oraza üçin amatly miweli desert

Ata Watan Eserleri
1litr süýt 2 nahar çemçesi un 2 nahar çemçesi krahmal 1 bulgur şeker 1 ýumurtganyň sarysy 1 sany krem şanti 1 sany wanilin Miwe sousy...

Gündelik şeker kabul etmegiň möçberi näçe?

Baş Redaktor
Adamyň süýji tagamlary iýmäge islegi, olary gündelik iýmitinde ulanmaga talaby tebigat tarapyndan şertlendirilendir.Hakykatdan-da, bedende maddalaryň alyş-çalşynyň kadaly bolup geçmegi üçin witaminler, makro-mikroelementler, beloklar, ýaglar bilen...

Türkmen biologlary ýerli ösümliklerden krahmal alýarlar

Ata Watan Eserleri
Mundan bir ýarym ýyl ozal döredilen Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň Umumy we amaly biologiýa institutynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli...