TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Köýtendag

Türkmenistan : Dolandyryş-çäk gurluşy boýunça teklipler

Baş Redaktor
Düýn Halk Maslahatynyň Diwanynyň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda ýurdumyzyň döwlet dolandyryş ulgamyny has-da kämilleşdirmek, welaýatlaryň etraplarynyň, şäherleriniň we obalarynyň...

Lebap welaýaty : dolandyryş-çäk gurluşy boýunça teklipler

Baş Redaktor
Düýn  Halk Maslahatynyň Diwanynyň binasynda geçirilen ýurdumyzyň döwlet dolandyryş ulgamyny has-da kämilleşdirmek, welaýatlaryň etraplarynyň, şäherleriniň we obalarynyň dolandyryş-çäk birliklerine gaýtadan seretmek meselelerine bagyşlanan mejlisde Lebap...

Türkmenistanda Dünýäniň Sekizinji Gudraty

vepa
Gülşirin Gowagy — Dünýäniň Sekizinji Gudraty. Bu makala ýaňy ýakynda Türkmenistan gazetinde çap edildi. Muhammet Amanmämmedowyň “Gülşirin Gowagy — Dünýäniň Sekizinji Gudraty” atly makalasyny Türkmenistan...